Nästa gång du åker med en ”black cab” i London, kanske den både är tystare, renare och mer bekväm än vad du är van vid.

Eltaxi i London

I början av året införde London nya regler som bland annat innebär att alla nya taxibilar måste kunna drivas utan utsläpp från avgaser, termen som används är “zero-emission capable”.

Hittills i år har 40 batteridrivna taxibilar fått licens av Transport for London, men stadens styrande politiker hoppas att siffran ska växa snabbt.

9 000 batteritaxi 2020

Målet är 9000 eldrivna taxibilar till 2020, något som skulle minska taxiverksamhetens bidrag till stadens dåliga luft med hela 45 procent.

I veckan presenterade borgmästare Sadiq Khan ett hundratal nya laddstationer, vara hälften är avsedda för den nya batteridrivna taxi som kallas TX eCity.

En av de taxiförare som var med under presentationen, Peter Powell, säger till ABC News att den nya eldrivna taxin är överlägsen den gamla dieseldrivna bilen på alla sätt.

”Tar bort all stress”

Han säger att den gamla bilen var ”väldigt högljudd och väldigt obekväm”, medan den nya versionen är betydligt skönare att både åka i och köra, och till och med ”tar bort all stress”.

Stora ord, men det är ingen tvekan om att satsningen behövs. Man uppskattar att fler än 9 000 Londonbor varje år dör i sjukdomar orsakade av stadens förorenade luft.

Liknande förändringar är att vänta även för stadens bussar. Alla nya dubbeldäckare som tas i drift måste gå på antingen vätgas, batteri, eller hybriddrift.

Även för passagerarna blir den eldrivna taxin ett lyft. Förutom att den är tyst och miljövänlig, får bilen sex säten bak (ett mer än tidigare), wifi, laddningsuttag och takfönster.